Cooperatief Nederland gaat om mensen

Mens

Financiële cijfers alleen zeggen weinig. Die gaan over geld, bedrijven en productie, maar dat zijn middelen. Economie is ten dienste van het welzijn van àlle mensen; hun doelen en hun talenten benuttend.

Cooperatief Nederland stimuleert bewustwoording over het milieu

Milieu

Maatschappelijk verantwoord ondernemen draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij. Zo blijft de aarde behouden voor toekomstige generaties.

Cooperatief Nederland gaat om ons, de maatschappij

Maatschappij

Vernieuwende initiatieven ontstaan vanuit verantwoordelijkheid voelen en passie. In samenwerking vermenigvuldigd deze unieke inbreng tot het onvoorstelbaar veelvoudige.

Coöperatief Nederland

Coöperatief Nederland werkt aan het bewust maken van - en samen op weg gaan naar - een menselijke economie, die goed is voor mensen, dieren en planten. Waar coöperatieve bedrijven kijken naar hun omgeving en luisteren naar hun medewerkers. Waar mensen maximaal hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Waar we produceren door hergebruik van materialen, en waar grondstoffen maximaal en zo efficiënt mogelijk ingezet worden. Waar onderwijs een van de belangrijkste taken is en kunst essentieel is als expressie van ons als mens en niet alleen commercieel telt. Met ethisch correct leiderschap.

Het wordt tijd voor een duurzame en eerlijke wereld!

Wij zijn een groepje burgers die al langere tijd de economie en de ontwikkelingen in de maatschappij bestuderen. Tot nu toe bleven onze activiteiten lokaal en bescheiden. Nu de transitie op gang komt en steeds meer mensen open staan voor vernieuwing, kiezen we ervoor om als pas opgericht Coöperatief Nederland, actief bij te dragen aan de toekomst. Deze masterclass en de tour die de activist monnik maakt is ons eerste landelijke activiteit. We willen nog veel meer organiseren, daar hebben we mensen met pit voor nodig; iets voor jou?