Met uw donatie helpt u mee om ons doel te bereiken; het aanreiken, ontwikkelen en bundelen van ideeën voor een nieuwe economie. Een nieuwe economie die goed isvoor mensen, dieren en planten, waar bedrijven door de gemeenschap ondersteund worden. We doen dit door het organiseren van o.a. conferenties, seminars en lezingen. De stichting heeft geen winstoogmerk (aanvraag voor AMBI-status loopt).
Ja ik steun Coöperatief Nederland!